Alle ramen open!!!

Waarom is goede ventilatie zo belangrijk voor een school?
Goede ventilatie in een schoollokaal zorgt voor een goed onderwijsklimaat en bevordert het welzijn van docenten en leerlingen. Een goed binnenklimaat en goede ventilatie zijn direct gekoppeld. Een goede luchtkwaliteit in klaslokalen bevordert de gezondheid en het prestatievermogen van docenten en leerlingen.

Uit onderzoek blijkt dat uitgaande van de huidige ventilatienormen, veel klaslokalen niet voldoende worden geventileerd.

Huidige normen volgens het bouwbesluit
Nederlandse scholen dienen te voldoen aan het bouwbesluit, dat voor een klaslokaal een minimale ventilatie voorschrijft van 2,8 l/sm² bij een bezettingsgraad van 1,3 tot 3,3 m² vloeroppervlak per persoon. Voor een standaard klaslokaal van 50 m² en een maximale bezetting van 32 leerlingen resulteert dit in een ventilatievoud van 4,2 l/p persoon. Het bouwbesluit refereert ook aan richtlijn NEN 1089, waarin een ventilatievoud van 5,5 l/s per persoon wordt vereist. Dit is gebaseerd op een CO2-concentratieniveau van 1.000 ppm met een maximum van 1.200 ppm. Hieruit volgt dat, afhankelijk van de situatie, de hoogste waarde voor het ventilatievoud dient te worden gebruikt.


Inloggen

Ja! We gaan voor duurzaam en doen mee met Project-E.

We willen meedoen aan Project-E. We ontvangen graag zo snel mogelijk de E-Box en gaan aan de slag. Omdat we ons aanmelden voor het einde van het schooljaar 2015-2016 maken we gebruik van de FilmVoucher en krijgen we hulp bij het maken van de videoclip. En ontvangen binnenkort de E-box.

×