Slimme meter geïnstalleerd!!!!

Het is gelukt

Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser, maar ons stroomverbruik stijgt nog steeds. Alternatieve energiebronnen - zoals zon en wind - wekken op dit moment nog niet genoeg op om aan de energievraag te voldoen. Daarom is het belangrijk dat we zuiniger omgaan met onze energie.

De slimme meter geeft u inzicht in het verbruik én helpt de energieleverancier bij het per regio afstemmen van energiestromen. Zo helpt iedereen verspilling tegen te gaan.


Inloggen

Ja! We gaan voor duurzaam en doen mee met Project-E.

We willen meedoen aan Project-E. We ontvangen graag zo snel mogelijk de E-Box en gaan aan de slag. Omdat we ons aanmelden voor het einde van het schooljaar 2015-2016 maken we gebruik van de FilmVoucher en krijgen we hulp bij het maken van de videoclip. En ontvangen binnenkort de E-box.

×