We hebben veel onderzocht!

Inwoners ergeren zich vaak aan zwerfafval. Zwerfafval is een milieuprobleem en een probleem voor de leefomgeving. Uit het onderzoek 'Inzamel en beloningssystemen ter vermindering van zwerfafval' blijkt dat Nederlanders zich meer ergeren aan de vervuiling en verwaarlozing van hun directe leefomgeving dan aan files en sigarettenrook.

Zwerfafval draagt bij aan de verwaarlozing van steden en vergroot daarmee het gevoel van onveiligheid bij burgers. Ook voor toeristische centrums is een schone omgeving van groot belang. Daarnaast kan zwerfafval langs de weg gevaren voor de verkeersveiligheid opleveren. Het opruimen van zwerfafval brengt veel kosten met zich mee.

Het duurt vaak heel lang voordat zwerfafval uit het milieu verdwijnt. Zo duurt het soms tot een half jaar voordat papier en karton volledig weg is gerot.


Inloggen

Ja! We gaan voor duurzaam en doen mee met Project-E.

We willen meedoen aan Project-E. We ontvangen graag zo snel mogelijk de E-Box en gaan aan de slag. Omdat we ons aanmelden voor het einde van het schooljaar 2015-2016 maken we gebruik van de FilmVoucher en krijgen we hulp bij het maken van de videoclip. En ontvangen binnenkort de E-box.

×