Over Project-E

Nu en in de toekomst nog meer, krijgen we te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Regenbuien worden heftiger, de zomers warmer, er komen meer overstromingen. Het kan -en moet- anders. Duurzamer. Met kleine gedragsveranderingen kunnen kinderen op school en thuis nu al zelf hun toekomst beïnvloeden. Om op een leuke en bewuste manier met duurzaamheid bezig te zijn is Project-E ontwikkeld, een samenwerkingsverband van Gemeente Enschede, GGD, Twente Academy Young, Twente Milieu en Waterschap Vechtstromen.

Stap 1

Het inspiratietraject

Inspiratie is de steen in de vijver, met kringen die steeds groter worden. Van klas naar school, naar thuis, naar buurt, naar wijk, naar stad. Zo wordt duurzaamheid een onderdeel van je leven.

Inspireer iedereen met een videoclip!

Maak, als start van jouw Project-E een inspiratieclipje: laat zien waarom jullie mee doen aan Project-E. Eén ding dat zeker in de clip zit, is het ondertekenen van de Duurzaamheidsverklaring. Met deze verklaring leg je vast duurzaamheid serieus te nemen. Je gaat nu vol voor Project-E. Als school, klas, docent en leerling ga je de uitdaging aan om te werken aan een betere wereld. Met het maken en plaatsen van de clip op project-e.nl verdienen jullie de eerste badge. Het ondertekenen van de Duurzaamheidsverklaring levert de tweede badge op.

Klik op de button voor tips om een leuke clip te maken. Opnemen kan gewoon met een smartphone. In de E-box, die je krijgt wanneer je je aanmeldt bij Project-E, zitten de E-Ranger-cape, t-shirt en masker voor de hoofdrolspelers.

Met de duurzaamheidsverklaring laten jullie zien dat iedereen op school mee wil werken aan het verduurzamen van het gebouw en zich duurzaam wil gedragen. Maak een enthousiaste, vrolijke verklaring, met de handtekening van de directeur. Plaats de verklaring op jullie profielpagina en verspreid kopieën in de lokalen.

9 tips voor een leuke videoclip
Stap 2

De duurzaamheidsverklaring

De volgende stap is het inrichten van een Project-E organisatie, om duurzaamheid blijvend onder de aandacht te houden.

Het E-team heeft een belangrijke taak: de groepsleden zijn de motor en de inspirator van het project. En ze controleren het verloop van het programma: zitten we nog op de juiste lijn, moeten we iets aanpassen? Het E-team is een vertegenwoordiging van de school, dus er zitten leerlingen, leerkrachten, leiding, concierge en ouders in. Zet op de profielpagina wie er in het team zitten. Met het formeren van het E-team hebben jullie weer een badge verdiend.

Stap 3

De Eco-Scans

Het echte werk begint met de E-scan die laat zien hoe duurzaam jullie al zijn op de 4 themagebieden Fris, Afval, Water en Energie.

Elk thema heeft een eigen E-scan, die bestaat uit een lijst vragen. Hiermee krijgen jullie zicht op de huidige duurzame stand van zaken: de uitgangspositie. De scans zijn opgedeeld in drie onderdelen die in heel Project-E terug komen: bewustwording (duurzaamheid in de les), duurzaam doen (gedrag en acties) en gebouw (schoolgebouw en omgeving). Voor het invullen van iedere E-scan verdien je een badge, ongeacht de uitslag van de scans. Er zijn 4 badges te verdienen wanneer alle scans zijn ingevuld.

Stap 4

Doelstellingen bepalen

De E-scans tonen aan wat op school al dik duurzaam in orde is. Maar er zullen ook zaken zijn die aandacht en actie verdienen voordat ze duurzaam zijn.

Daarmee moet je aan de slag. Na het invullen van de E-scans krijgen jullie een overzicht van de doelstellingen waarmee je nog aan het werk moet. De doelen worden behaald door middel van duurzame acties. Bij één doelstelling horen meerdere acties. Soms moeten alle acties worden gedaan, soms kan je uit een lijst van acties kiezen. Alle acties van alle doelstellingen zijn teveel om in één schooljaar uit te voeren. Daarom moet je kiezen. Met welke scan gaan we als eerste aan de slag en welke doelstellingen willen we als eerste behalen en welke acties moeten we daarvoor doen? De keus is aan jullie!

Stap 5

Tijd voor Actie

De keuzes zijn gemaakt, jullie gaan aan de slag. Je weet nu welke doelstellingen je wilt behalen en welke acties daarbij horen.

Leerkrachten combineren de duurzame doelstellingen zoveel mogelijk in de dagelijkse praktijk met het lesprogramma. De werkverdeling en planning zijn belangrijk, zodat leerkrachten kunnen profiteren van elkaars ideeën. Hoe meer Project-E aansluit bij bestaande projecten, lessen en thema’s, hoe groter de draagkracht binnen de hele school. En hoe duurzamer het succes.

Zijn de acties van de doelstelling gedaan, dan is de doelstelling behaald. Je laat vervolgens op project-e.nl met een leuk verslag en/of foto’s aan iedereen zien dat je de doelstelling met goed gevolg hebt afgerond. De badge die bij de doelstelling hoort heb je nu ook binnen.

Per thema zijn er negen doelstellingen waarmee badges zijn te verdienen. Drie voor het onderdeel bewustwording, vier voor het onderdeel duurzaam doen en twee voor het onderdeel gebouw. Wanneer alle acties van de vier thema ’s gedaan zijn en alle doelstellingen zijn behaald, hebben jullie 36 badges binnen!

9 tips voor een leuk verslag
Stap 6

Zelfevaluatie en bijsturing

Ieder jaar worden de E-scans opnieuw gedaan. Dan blijkt dat jullie school steeds duurzamer wordt en komt de titel Duurzaamste school van Enschede dichterbij. Jullie kiezen uit de doelstellingen die nog niet behaald zijn en gaan daarmee weer aan de slag.

Door te leren dat duurzaam leven heel normaal is, bereiken we samen als scholen een hoger doel: duurzame kinderen die aan de basis staan van een duurzame toekomst.

Bijvangst

Als aangename bijvangst van een duurzame school met duurzame kinderen zijn de kosten-besparingen tussen de € 2000,- tot € 8000,- per jaar.

Inloggen

Ja! We gaan voor duurzaam en doen mee met Project-E.

We willen meedoen aan Project-E. We ontvangen graag zo snel mogelijk de E-Box en gaan aan de slag. Omdat we ons aanmelden voor het einde van het schooljaar 2015-2016 maken we gebruik van de FilmVoucher en krijgen we hulp bij het maken van de videoclip. En ontvangen binnenkort de E-box.

×