Thema Fris

Het thema Fris gaat over het binnenklimaat in de klas. Denk aan onderwerpen als voldoende zuurstof, temperatuur, ventilatie en stoffigheid. Met voldoende frisse en schone lucht is concentreren en leren makkelijker.

Inspiratie

Ecoscan Fris

Hier gaat het over frisse lucht met voldoende zuurstof, een fijne temperatuur en een schone klas zonder stof.

De ecoscan kent negen doelstellingen. Drie doelstellingen zijn gericht op bewustwording en educatie, vier op duurzame daden en twee doelstellingen op aanpassingen van het schoolgebouw. Bij iedere doelstelling horen een aantal acties. Per doelstelling is er één badge te verdienen.

Na de ecoscan weet je wat al in orde is en waar je gelijk een badge voor krijgt. Maak dan een foto of verslag als bewijs en zet dit op jullie Project-E schoolpagina. Er zijn ook doelstellingen waar je nog mee aan de slag moet om echt FRIS te worden. Kies uit die doelstellingen, doe de acties, vertel wat je hebt gedaan en verdien met iedere behaalde doelstelling een badge! Het thema is klaar wanneer je alle 9 doelstellingen heb bereikt en alle badges hebt verzameld.

Hulp nodig?

Onder de vlag Gezonde School versterkt GGD Twente de gezondheidsbevordering in het basisonderwijs. De GGD wil graag bewustzijn creëren voor een gezonde leefstijl bij kinderen. Ze zien de school en ouders daarin als partners in de opvoeding met elk hun eigen rol als het gaat om gezondheid.

Een van de thema’s binnen Gezonde School is Milieu, waarin aandacht is voor onderwerpen als ventilatie, geluid, geur en stoffigheid. Denk hierbij aan maatregelen voor een betere ventilatie, het opstellen van een hitteprotocol en het maken van afspraken over schoonmaak. Met het behalen van de badges Fris behaalt de school tevens het landelijke deelcertificaat Milieu Gezonde School.

Contactgegevens

Wanda Krol
Team Milieu en Gezondheid
GGD IJsselland GGD Twente
Bereikbaar ma-di-vrijdag op tel nr. 038-4281648, mail: w.krol@ggdijsselland.nl
Overige dagen 0900-2777 777
Kijk voor meer informatie op: https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas/werken-aan-milieu-en-natuur

Inloggen

Ja! We gaan voor duurzaam en doen mee met Project-E.

We willen meedoen aan Project-E. We ontvangen graag zo snel mogelijk de E-Box en gaan aan de slag. Omdat we ons aanmelden voor het einde van het schooljaar 2015-2016 maken we gebruik van de FilmVoucher en krijgen we hulp bij het maken van de videoclip. En ontvangen binnenkort de E-box.

×