Thema Water

Water in overvloed, maar schoon, drinkbaar water is een stuk zeldzamer en kost geld. Warm water is nog duurder. In het afvalwater moeten geen giftige stoffen zitten, dat scheelt veel werk bij de rioolwaterzuivering.

Inspiratie

Ecoscan Water

Hier gaat het over geen water verspillen, regenwater gebruiken en zorgen dat het afvalwater niet vervuild is.

De ecoscan kent 9 negen doelstellingen. Drie doelstellingen zijn gericht op bewustwording en educatie, vier op duurzame daden en twee doelstellingen op aanpassingen van het schoolgebouw. Bij iedere doelstelling horen een aantal acties. Per doelstelling is er een badge te verdienen.

Na de ecoscan blijkt waar je goed scoort, dus waar je gelijk al badges mee verdient. Er blijven natuurlijk een aantal doelstellingen waarmee je aan de slag moet. Kies uit die doelstellingen, doe de acties en vertel op de site aan iedereen wat je hebt gedaan. Met iedere behaalde doelstelling verdien je een badge! Heb je alle 9 badges verdiend, dan is dit thema klaar.

Hulp nodig?

Het waterschap biedt waterlessen aan voor groep 7 en 8 van de basisscholen. Het doel van de waterles is om kinderen actief kennis te laten maken met de taken van het waterschap. Ook leren de kinderen bewuster met water en natuur om te gaan.

De kinderen mogen proefjes doen en leren zelf het belang van (schoon) water inzien. Als vervolg op de waterles bieden wij een rondleiding naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (zuivering) aan. Deze rondleiding vindt binnen 2 weken na de waterles plaats.

Contactgegevens

Waterschap Vechtstromen
Kooikersweg 1
7609 PZ Almelo
Educatie: Gea van Oenen of Josien Zoer 088 – 220 33 33 en voor het gebouw: Hendrik Jan Teekens 053-481 55 89

Inloggen

Ja! We gaan voor duurzaam en doen mee met Project-E.

We willen meedoen aan Project-E. We ontvangen graag zo snel mogelijk de E-Box en gaan aan de slag. Omdat we ons aanmelden voor het einde van het schooljaar 2015-2016 maken we gebruik van de FilmVoucher en krijgen we hulp bij het maken van de videoclip. En ontvangen binnenkort de E-box.

×